Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Promocje

Regulamin sklepu internetowego

 

  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sprzedawcą towarów jest firma: Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wadowickiej 12, 30-415 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000370472, NIP: 744-17-95-363, REGON: 280563750.
  2. Pod adresem: www.ciasteczkazkrakowa.plfirma Ciasteczka z Krakowa S.A. prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
  3. Ciasteczka z Krakowa S.A. zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i innych
   i prowadzi sprzedaż wysyłkową z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Kontakt ze sklepem Ciasteczka z Krakowa S.A. jest możliwy za pośrednictwem:
 • e-maila: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl
 • tel: 12 274 35 06 w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych)
Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które wynoszą 20,00 PLN brutto i są doliczane jednorazowo do każdego zamówienia (za wyjątkiem zamówień odbieranych osobiście). Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu ciasteczkazkrakowa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony ciasteczkazkrakowa.pl.
  4. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
  5. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
  6. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”, w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy. Dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
  7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności
  8. Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
  2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
  4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
  5. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
  6. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
  7. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie ciasteczkazkrakowa.pl.
  8. Firma Ciasteczka z Krakowa S.A. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
  9. W szczególnych przypadkach Ciasteczka z Krakowa S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
  10. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 12 274 35 06 lub e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl
  11. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.

 

 1. CZAS REALIZACJI I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
  1. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DB Schenker (regulamin firmy dostępny na stronie: www.dbschenker.pl).
  2. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - wysyłka od poniedziałku do piątku w przypadku przesyłek kurierskich. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulamin wewnętrzny  DB Schenker.
  3. Firma kurierska DB Schenker podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
 • kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.),
 • przelewem bankowym na rachunek Ciasteczka z Krakowa S.A. rachunek w KBS: 86 8591 0007 0240 0510 0316 0001 (w tytule należy wpisać numer zamówienia),
 • poprzez system PayPal.

 

 1. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
  1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą:
 • 20,00 PLN dla przesyłki kurierskiej,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

 1. GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
 1. Znajdujące się w zestawach ciasteczka przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości.
 2. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na wyroby cukiernicze, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

 

 1. ZWROTY, REKLAMACJE

 

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty:
 • o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 2. Ciasteczka z Krakowa S.A. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

 

Reklamacje

 

 1. Ciasteczka są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Ciasteczka z Krakowa S.A., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 4. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Ciasteczka z Krakowa S.A.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub Ciasteczka z Krakowa S.A.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 1. DANE OSOBOWE
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 12, 30-415 Kraków.
  2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez Ciasteczka z Krakowa S.A. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  3. Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.
  4. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
  5. Ciasteczka z Krakowa S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Ciasteczka z Krakowa S.A. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Regulamin obowiązuje od dnia: 02 stycznia 2017 r.